Cartea Povestilor Uitate

 

Travels weave stories, sometimes way too many that if not laid on paper quickly are getting lost in the creases of the mind from where they may stubbornly refuse to come out. But sometime new events trigger memories and force the old happenings out. We gathered lots of stories during our many travels and we finally were able to put just a fraction of them on paper and gather them in a book.

This volume gathers travel adventures and experiences that we had in many years from India to Cuba. From religious pilgrimages in Tibet on the Himalaya heights to the surrealist landscape of the American south-west; from the Peruvian altiplano that Inca used to build their empire to the Kuna Indians forgotten on the Caribbean’s atolls or the ones from the Embera tribes living their life as the way they were born on Chagres River; from an India frozen in time to a museum-like Cuba, impeccably preserved by the American embargo. Most of these experiences delved in a world outside of the beaten path, little exposed to the tourist routes. But the described experiences are not related only to the places and people we visited but describe also the shock of the westerner less exposed to vary ways of life so different from the world in which he regularly lives.

*

Calatoriile tes povesti, uneori chiar foarte multe pe care daca nu le asterni pe hartie repede se ascund in cutele mintii de unde refuza cu incapatanare sa iasa. Dar uneori noi evenimente declanseaza memorii si forteaza vechile povesti sa iasa la suprafata. Am adunat multe povesti pe drumurile pe care am bananait prin lume si intr-un final am reusit sa punem in paginile acestei carti o mica fractiune dintre ele.

In acesta carte sunt reunite aventuri si experiente de calatorie avute de-a lungul anilor din India pana in Cuba. De la pelerinajele religioase din Tibet pe inaltimile Himalaiei la peisajele suprarealiste ale desertului american din statele din sud-vest. Din inaltimile altiplanoului peruvian pe care Inca si-au construit imperiul la indienii kuna uitati pe atolurile din marea Caraibelor sau a celor din triburile Embera care-si duc viata asa cum i-a nascut natura pe malurile raului Chagres. De la o Indie incremenita in istorie la o Cuba, ca un muzeu viu pastrata asa de embargoul american. Majoritatea acestor experiente au incercat sa descopere o lume in afara rutelor turistice obisnuite, o lume care era putin expusa turismului de masa. Dar experientele nu erau numai ai celor pe care-i vizitam ci descriu socul vesticului care este mai putin expus la un astfel de mod de viata complet diferit fata de lumea organizata in care traieste.

Cartea a fost lansata la Targul de carte Gaudeamus si a fost introdusa oficial publicului de Domnul Profesor Mihai Ene cu urmatoarea recenzie:

"Farmecul discret al calatoriei de Mihai Ene

Din cele mai vechi timpuri, călătoria reprezintă una dintre experienţele fundamentale ale umanităţii, un orizont extrem de complex deschizându-se între Odiseea lui Homer şi On the road, romanul lui Jack Kerouac. De la călătoriile iniţiatice şi până la cele în scopuri pragmatice, toate au însemnat şi descriu descoperiri, cunoaşteri aprofundate, revelaţii, refl ecţii din ţinuturi mai mult sau mai puţin cunoscute şi pitoreşti, întâlniri cu oameni extraordinari, care îţi pot marca destinul, dar şi cu oameni simpli, care constituie elementul principal în atmosfera călătoriei. Modernita-tea a distrus, încetul cu încetul, farmecul şi semnifi caţia călătoriei, prin inventarea unor mijloace foarte rapide şi confortabile de transport, care te duc în doar câteva ore în locuri pe care, cu doar un secol şi ceva în urmă le străbăteai în săptămâni sau chiar luni întregi. Ceea ce s-a câştigat din punct de vedere pragmatic s-a pierdut la nivelul ethosului călătoriei, a semnifi caţiei şi experienţei în sine pe care o reprezenta călătoria, prilej şi sursă foarte importantă de cunoaştere directă. Însă, în ciuda acestui fapt, există încă oameni care sunt pătrunşi de neliniştea călătorului, care este opusul turistului. Pentru că, dacă turistul se duce să viziteze locuri despre care alţii îi spun că merită văzute şi el bifează atracţiile convenţionale ale unui anumit spaţiu bine defi nit, călătorul adaugă aven-tură experienţei sale, care înseamnă şi o anumită doză de neprevăzut şi de pericol, dar şi de cunoaştere mult mai profundă a lucrurilor, oamenilor şi locurilor cu care intră în contact. Iar când aceşti oameni decid să împărtăşească cu ceilalţi experienţele lor şi să îi incite, astfel, şi pe alţii să pornească la drum este mai mult decât interesant, pentru că, prin intermediul lor, te fac să participi la măcar o parte dintre aventurile lor.Aşa stau lucrurile şi în cazul lui Radu Polizu, autorul Cărţii poveștilor uitate(Scrisul Românesc, 2016), un călător pasionat, talentat şi tenace, care ne face părtaşi la câteva dintre aventurile sale pe patru continente. Ca producător de fi lme de călătorie, Radu Polizu (inginer de Televiziune în Ro-mânia, stabilit în New York din 1988) a reuşit să-şi transforme visul din copilă-rie într-o meserie pe care o face cu mare plăcere şi care îi oferă în acelaşi timp posibilitatea să se bucure de pasiunea sa. Deşi nu este scriitor de fi cţiune, talentul său de povestitor iese la suprafaţă în mi-cile proze memorialistice, care ne poartă din Lhasa până în Lima şi din Bangkok până în Havana, din India până în sudul Franţei şi din Mexic până în Vietnam. Radu Polizu ştie să observe, să discu-te cu oamenii, să privească la spectacolul din jur şi să selecteze pentru cititor ceea ce crede că este mai interesant, inedit sau straniu pentru cititor. Atmosfera unei Cube încremenite în timp, privită de un om care a cunoscut şi regimul totalitar românesc, dar şi societatea americană, unde trăieşte de mai bine de 30 de ani, este descrisă mai ales prin prisma conversa-ţiilor cu câţiva localnici pe care îi cunoaşte acolo, dar şi prin intermediul unei observaţii a mediului, a modului în care funcţionează mitologia locală şi a modului de raportare al oamenilor la aceste realităţi. În Peru, în anii ’90, în care activau guerilele de extremă stângă „Sendero Luminoso” şi „Tupac Amaru”, autorul păşeşte într-o lume afl ată, practic, în război civil, în Nepal, China şi Tibet se aventurează în experienţe-limită, descoperă Mexicul străvechi şi e interesat mereu şi de latura spirituală a lo-curile pe care le vizitează – temple şi alte lăcaşe de cult, rudimentele atât de încărcate de semnifi caţii ale unor civilizaţii de mult apuse, dar toate conectate cu lumea reală, contemporană, uneori paradoxală, contrastantă şi cu atât mai neverosimilă parcă, cu cât este mai adevărată. De aici afl ăm, de pildă, cum te vindecă de problemele generate de altitudinile ridicate Matte-ul de Coca, nivelul redus de serviabilitate al francezilor, mai ales din zone turistice, în care a cere un pahar cu apă de la chiuvetă se transformă într-un calvar comunicaţional, dar şi modul miraculos-inconştient în care poţi traversa o stradă pe care curge un fl uviu de motorete în Saigon.La graniţa dintre memorialistică, jurnal de călătorie şi proză scurtă, textele din volumul Cartea poveștilor uitatereuşesc să redea atmosfera locurilor în care se plasează şi mai ales să realizeze o intersecţie a mai multor planuri extrem de impor-tante: jurnalistic, sociologic, politic, mentalitar. Nu avem de-a face nici cu descrieri lungi de natură, nici cu date uzuale, pe care le poţi găsi în ghidurile turistice, nimic din „sfătoşenia” cu care te întâmpină de multe ori cei care au trăit diverse experienţe spirituale. Totul decurge natural, într-un ritm destul de alert, observaţiile merg direct la ţintă şi urmăresc un nucleu narativ şi de semni-fi caţie, ca în reportajele de televiziune a căror tehnică autorul o cunoaşte desigur extrem de bine. De asemenea, dincolo de experienţele personale, şi aceste observaţii au tot un caracter personal şi vin din interacţi-unea cu diverşi oameni întâlniţi în împrejurări cotidiene şi de la care Radu Polizu ştie să afl e lucruri interesante şi defi nitorii pentru acel spaţiu, aşa cum sunt discuţiile despre Cuba contemporană, despre Che şi Fidel, dar şi despre istorica vizită a preşedintelui Obama la Havana.Convins că mai sunt multe experienţe, locuri şi oameni pe care le-a cunoscut Radu Polizu, nu pot decât să aştept cu nerăbdare textele sale şi, de ce nu, un al doilea volum care să completeze aceste frumoase „poveşti uitate” şi reamintite."

http://www.revistascrisulromanesc.ro/work/reviste/sr_04_2017.pdf

The book is available for the moment only in Romanian. ©2017

We ship for free to continental USA but for international destinations, unfortunately, we have to charge a fee to ship your order.            Please click here to add one shipping fee per your entire order.

 

Cartea Povestilor Uitate

Cartea Povestilor Uitate

...De la pelerinajele religioase din Tibet la peisajele suprarealiste ale desertului american din statele din sud-vest. Din inaltimile altiplanoului peruvian pe care Inca si-au construit imperiul la indienii kuna uitati pe atolurile din Marea Caraibelor; de la o Indie incremenita in istorie la o Cuba, ca un muzeu viu pastrata asa de embargoul american.... ©2016

Book
220 pages - $17.95